Behandlingsmetod

Behandlingen på Tursbo Rehab utgår från AA/NA:s 12 stegsprogram, Craig Nakkens teorier om beroendepersonlighet samt Gunnar Bergströms teorier om kriminalitet. Fokus för vårt arbete ligger på klientens beteendemönster och tankesystem. Förändringsarbetet sker genom gruppterapi, enskilda samtal med psykolog, terapeut, psykoterapeut, alkoholterapeut och behandlande kontaktperson. Vi strävar efter att arbeta som ett team och teamets uppgift är att hjälpa, stödja och undervisa klienten enligt ovan nämnda teorier.

På Tursbo Rehab har vi alltid en individanpassad behandling och därför har vi ofta ett något lägre tempo i behandlingen eftersom våra klienter, särskilt de med neuropsykiatriska funktionsvariationer, inte har det tålamod och den ro i kroppen som krävs att delta i mer intensiv undervisning som andra behandlingshem med 12 stegsinriktning har. Det centrala är att behandlingen anpassas efter individens förmåga.

Det är viktigt att uppmuntra och stötta klienten att få eller återta kontakten med positiva delar av sitt sociala nätverk utanför Tursbo Rehab och därför främjar vi kontakten med familj, sunda nyktra/drogfria vänner, myndighetskontakter och AA/NA gruppen på hemmaplan. Behandlingshemmet har sett att goda relationer med det sociala nätverket har stor betydelse för klienterna fortsatta nykterhet. Kontinuerligt mötesgående hos AA/NA har uppmärksammats i socialstyrelsens riktlinjer som en viktig faktor med hög evidensgrad för positivt behandlingsutfall. Tursbo Rehab arbetar aktivt för att klienten ska få en positiv kontakt med sin AA/NA grupp på hemmaplan redan under utslussen, för att klienten ska få en naturlig övergång till mötesgående på hemmaplan även efter avslutad behandling.

Nyhet
Titta gärna in på fliken i högra hörnet märkt "STÖDBOENDE"

Utslussen från Tursbo Rehab är en viktig del av behandlingen och syftar till att ge klienten tillgång till ett strukturerat och innehållsrikt vardagsliv. Det är viktigt att klienten kommer igång med någon form av sysselsättning så som utbildning eller praktikplats/arbete om inte detta finns.

Det finns även möjlighet att söka så kallade reträttdagar så att klienten kan återvända till Tursbo Rehab över exempelvis en helg för att kunna prata om hur det går och få en trygg plats att få stöd om marken skulle gunga under fötterna. Personalen


Vi som jobbar på Tursbo Rehab:Benny Junge är VD. Benny arbetar också med marknadsföring. Han ansvarar även för       kriminalitetsprogrammet "Kriminalitet som livsstil" för våra klienter.

Lotta Kaino arbetar hos oss med sedvanliga kontorsuppgifter och ekonomi på företaget.

Victor Pereira är behandlingshemmets administratör. Han sköter företagets inköp, upphandlingar,
ramavtal och övriga administrativa uppgifter. Victor är också dipl. alkohol/drogterapeut.

Lena Salomonsson är föreståndare och ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller
boende samt de lagar och förordningar som direkt eller
indirekt omfattar verksamheten. Lena är Leg. Sjuksköterska med arbetsområde
psykiatri och beroende, hon är också medicinansvarig.

Ramona Torpan är specialistläkare inom missbruk/psykiatri och
träffar klienterna kontinuerligt under hela behandlingstiden.

Karl Freij är vår leg. Psykolog. Karl erbjuder våra klienter individuella samtal varannan vecka.
 
Simon Larsson, Ante Johansson och Marica Finnander är diplomerade alkohol- och drogterapeuter (Ante är under utbildning). De fördjupar undervisningen, arbetar intensivare med klienterna och fungerar även som kontaktpersoner.
 
Michael Krantz arbetar som helg och nattpersonal. 

Cecilia Sköld sköter matinköp och fungerar som husvärdinna. Hon hjälper klienterna med allt runt omkring utöver behandlingen.

Samtlig personal genomgår handledning med extern handledare kopplad till behandlingshemmet.

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 48 timmar.