Ramavtal/avtalRamavtal finns numera tecknade med samtliga kommuner och kriminalvården i Sverige, ring gärna för mer information.

 


Separata avtal tecknas också fortlöpande med både privatpersoner och företag efter behov.